Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki on huhtikuusta 2018 tehnyt yhteistyötä VisioSi:n ja Heli Väisäsen kanssa.

Ensimmäiset Toipumisen tiekartta™ -hyvinvointivalmennukset käynnistettiin Hämeenlinnan kaupungin työntekijöille, jotka oireilivat sisäilmasta. Keväästä 2019 asti ryhmät on muodostettu työntekijöistä, joilla on työkykyä ja/tai elämälaatua heikentäviä oireita kuten kroonista kipua, uupumusoireita, pitkäkestoista stressiä, uni-, suolisto-ongelmia, sairauskierteitä tai sisäilmaongelmia. Yhdeksässä valmennusryhmässä on käynyt jo lähes sata ihmisistä kaupungin eri yksiköistä.

Puolen vuoden kestoinen valmennus sisältää sekä ryhmä- että yksilötapaamisia. Sisältö on hyvin kokonaisvaltaista ja siinä huomioidaan keho sekä mieli, fyysinen, mentaalinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Tieteellisen pohjaan perustuvat menetelmät ovat ratkaisukeskeisiä, toiminnallisia ja tulevaisuuteen suuntautuvia. Valmennuksessa aihealueita ovat mm. tunne- ja stressinsäätelytaidot, vuorovaikutustaidot, itsensä näköinen elämä, palautuminen (uni, ravinto, liikunta, rentoutumisen ja läsnäolon taidot) sekä työhyvinvointi.

 Valmennusten tulokset ovat olleet monipuoliset, osallistujien oireet ovat lieventyneet tai kokonaan poistuneet, osa on voinut vähentää lääkitystään ja moni on kertonut oman asennoitumisen asioihin muuttuneen myönteisemmäksi. Ymmärrys siitä, mistä stressi syntyy ja kuinka siihen voi itse vaikuttaa, on ollut valmennuksen yksi keskeisimmistä aiheista. Tärkeää meille on, että osallistujien tyytyväisyys omaan elämään on kasvanut ja sairauspoissolopäivät ovat vähentyneet ja että ihmissuhdetaidot, luovuus ja ongelmanratkaisutaidot ovat kehittyneet ja valmennettavat ovat kokeneet, että positiivisuus; ilo, rohkeus ja luottamus ovat lisääntyneet selkeästi monilla eri elämäalueilla.

Avointen valmennusryhmien lisäksi yhden päiväkodin koko henkilökunta osallistui puolen vuoden Hyvinvointivalmennukseen, joka lisäsi lisääntyneen hyvinvoinnin ohella henkilökunnan vuorovaikutustaitoja, tiimiytymistä ja yhteishenkeä.

Suosittelen lämpimästi VisioSi hyvinvointipalveluita ja Heli Väisästä. Helin kehittämä Toipumisen tiekartta™ – hyvinvointivalmennus on ainutlaatuinen Suomessa ja Helin tekemä yhteistyö asioita tutkivien lääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa kehittää valmennuskonseptia koko ajan. Heli on saanut valmennuksiin osallistuvilta ylistävää palautetta empatiastaan, innostuksestaan, ilostaan, kyvystään paneutua jokaisen osallistujan tilanteeseen sekä kannustamisesta ja rohkaisemisesta eteenpäin. Lisäksi yhteistyö Helin kanssa on ollut saumatonta ja joustavaa.

 Hämeenlinnassa 17.1.2022

 Anne Iijalainen

henkilöstö- ja hallintojohtaja

Iisalmen kaupunki

Koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan ohjaajien Hyvinvointivalmennus (2020, osittain etäyhteyksin)

Puolen vuoden kestoisen valmennuksen tavoitteena oli stressin ja tunteiden säätelyn sekä vuorovaikutustaitojen kasvattaminen.

Valmennukseen osallistuneiden palautteita:

”Opin, että omasta hyvinvoinnista huolehtiminen sekä rauhoittuminen vaikuttaa suuresti työssä jaksamiseen.”

”Pidin todella paljon koulutuksesta. Oli hyvä, että sen kesto oli niin pitkä, jotta omaan ajatteluun ehti tulla muutoksia.”

”Parasta oli valmennuksen monipuolisuus ja hyvä ilmapiiri.”

”Kiitos mukavasta ja antoisasta koulutuksesta. Sain itselleni paljon erilaisia asioita ja harjoitteita, jotka kulkevat mukanani myös uuteen työpaikkaan.”

Simpukan päiväkoti (2019-2020)

Puolen vuoden kestoisen, koko henkilökunnan Hyvinvointivalmennuksen tavoitteena oli kokonaisvaltainen hyvinvoinnin kasvattaminen niin yksilö- tiimi- kuin työyhteisötasolla.

Hyvinvointivalmennus oli voimauttava ja yhteisöllisyyttä lisäävä. Opimme toisistamme uutta ja se lisäsi ymmärrystä työyhteisössä. Osa käytännönharjoitteista jäi käyttöön arjen tilanteisiin.

Iisalmessa 22.5.2020

Tiina Pulkkinen , Simpukan päiväkodin johtaja

Tanja Järveläinen, Simpukan päiväkodin varajohtaja

Henkilökunnan palautteita

”Valmennus lisäsi työyhteisössä avoimuutta, keskustelut olivat antoisia. Yhteishenki on parantunut valmennuksen myötä. ”

”Tutustuin itseeni uudelleen ja nyt on keinoja käsitellä asioista, jotka ovat vielä käsittelemättä.”

”Parasta oli pysähtyminen itsensä ääreen, ymmärrys siitä, mikä on elämässä tärkeää.”

”Odotin paljon, sain paljon.”

”Kiitos, että olen saanut nauraa.”

Luennointipyynnöt

Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät 5.5.2021 Joensuu

Toivosta toipumiseen- sisäilmasta oireilevien kuntouttava hyvinvointivalmennus 

Lääkäripäivät 14.1. 2021 Helsinki

Kokonaisuudessa Toiminnalliset häiriöt- missä vika ja miten se korjataan?

Toipuneen puheenvuoro yhdessä sairaanhoitaja Sanna Jokelan kanssa

Lääkäripäivät 9.1.2019 Helsinki

Kokonaisuudessa Toiminnalliset häiriöt- tuumasta toimeen

Sisäilmasta oireilevien kuntouttava hyvinvointivalmennus

Duodecim-seuran Sisäilmaseminaari 14.2.2019 Helsinki

Sisäilmasta oireilevien kuntouttava hyvinvointivalmennus